top of page

PREUS

CLASSES DE GRUP

SESSIONS PRIVADES

Acrobàcia,  tècnica de dansa  i/o coreografies de Show o Competició.

Sessions personals o grup reduït (fins a 4 alumnes).

* Condicions

Totes les gestions administratives es fan a la Recepció de BODY GYM (C. Conquista, 88), també es poden fer online.

La inscripció és una quota única, no es renova mentre l'alumne continua al centre i no és reemborsable en cap cas.

Les quotes mensuals (12 quotes a l'any) es paguen per domiciliació bancària el primer dia hàbil de cada mes per davant; el mes d'agost hi ha una reducció de la quota del 50%.

Baixa passiva té un cost de 15€ per manteniment de plaça sense dret d'assistència. 

Les classes regulars funcionen des de l'1 de setembre fins al 31 de juliol. Tots els canvis administratius de quota, incloent-hi les baixes, hauran de ser comunicats abans del dia 25 de cada mes per ser efectius al mes següent, en cas contrari no es tindran en compte fins el mes següent. Si un rebut és retornat per l'entitat bancària, tindrà un increment de cost de 5 € de comissió per despeses de devolució.​

Els pagaments trimestrals es faran efectius la primera setmana de cada inici de trimestre.

bottom of page