Tarifes

CLASSES DE GRUP

QUOTES MENSUALS per domiciliació bancària

100   Inscripció
62    3 classes per setmana​
55€     2 classes per setmana
36     1  classe per setmana

SESSIONS PRIVADES

Acrobàcia,  tècnica de dansa  i/o coreografies de Show o Competició. Sessions personals o grup reduït (fins a 4 alumnes).

 

  25 €  sessió 30 min

 45 €  sessió 60 minuts

 115 €  abonament 5 sessions de 30 minuts

210 €  abonament 5 sessions de 60 minuts 

Abonament TRIMESTRAL (sense inscripció ni domiciliació bancària)

220€   3 classes per setmana​

200   2  classes per setmana

Condicions

CondicionsTotes les gestions administratives es fan a la Recepció de BODY GYM (C. Conquista, 88), també es poden fer online.

La inscripció és una quota única, no es renova mentre l'alumne continua al centre i no és reemborsable en cap cas.

Les quotes mensuals (12 quotes a l'any) es paguen per domiciliació bancària el primer dia hàbil de cada mes per davant; el mes d'agost hi ha una reducció de la quota del 50%.

Baixa passiva té un cost de 15€ per manteniment de plaça sense dret d'assistència. 

Les classes regulars funcionen des de l'1 de setembre fins al 31 de juliol.Tots els canvis administratius de quota, incloent-hi les baixes, hauran de ser comunicats abans del dia 25 de cada mes per ser efectius al mes següent, en cas contrari no es tindran en compte fins el mes següent. Si un rebut és retornat per l'entitat bancària, tindrà un increment de cost de 5 € de comissió per despeses de devolució.​

Els pagaments trimestrals es faran efectius la primera setmana de cada inici de trimestre.