Tarifes

CLASSES DE GRUP

QUOTES MENSUALS per domiciliació bancària
                    100    Inscripció

 60    3 classes per setmana​

 54€     2 classes per setmana
36     1  classe per setmana

SESSIONS PRIVADES

Acrobàcia,  tècnica de dansa  i/o coreografies de Show o Competició. Sessions personals o grup reduït (fins a 4 alumnes).

 

                   25 €  sessió 30 min

             45 €  sessió 60 minuts
                  115 €  abonament 5 sessions de 30 minuts
            210 €  abonament 5 sessions de 60 minuts 

Abonament TRIMESTRAL (sense inscripció ni domiciliació bancària)

215   3 classes per setmana​

197€    2  classes per setmana

Condicions

Totes les gestions administratives es fan a la Recepció de BODY GYM (C. Conquista, 88)

 

La inscripció és una quota única, no es renova mentre l'alumne continua al centre i no és reemborsable en cap cas.

Les quotes mensuals es paguen per domiciliació bancària el primer dia hàbil de cada mes per endavant. Tots els canvis administratius de quota, incloent-hi les baixes, hauran de ser comunicats abans del dia 25 de cada mes per ser efectius al mes seguent, en cas contrari no es tindran en compte fins els mes seguent. Si un rebut és retornat per l'entitat bancària, tindrà un increment de cost de 5 € de comissió per despeses de devolució.

Els pagaments trimestrals es faran efectius la primera setmana de cada inici de trimestre.