FIT-KID, la disciplina originària de Badalona, ja té 23 anys i es practica en més de 21 països